Autobuses La Guipuzcoana enpresa hasi da Eibarko udalbusa zerbitzua burutzen.